Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu są one używane i jak zmienić ustawienia Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
Kwiatek Torty artystyczne

Kontakt

Anastasiya Tumas

+48 798 829 548
poniedziałek-piątek
w godz. 10.00-18.00

Napisz do mnie maila
7 dni w tygodniu 24h/dobę

Osobisty odbiór tortów w Wołominie

Złóż zamówienie >>

Torty Artystyczne - Kontakt

Jeśli masz jakieś pytanie skorzystaj z zamieszczonego niżej formularza kontaktowego.

Jeśli interesuje Cię wycena tortu, napisz w treści wiadomości na ile osób ma być tort, datę realizacji i choć krótko opisz, jak ma on wyglądać. Dane takie pozwolą mi sprawdzić czy mam wolny termin i oszacować koszty realizacji zamówienia

Jeśli nie chce Ci się pisać po prostu zadzwoń +48 798 829 548

Imię:


Adres email:


Twoja wiadomość:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Anastasiyę Tumas w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia z powyższego formularza kontaktowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Anastasiya Tumas prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anastasiya Tumas z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Kościelna 75/25, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 125-151-76-98, REGON 360830330.

 2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane przez formualrz kontaktowy pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Przysługuje Pani/Panu do:

  • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • do sprzeciwu – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania z formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora lub osoby upoważnione przez Administratora.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, lub do momentu cofnięcia zgody.

 
Copyright © 2011-, Torty artystyczne - Anastasiya Tumas